วิธีการเขียน shell script เพื่อโหลดรูปภาพจากเว็บไซต์ flickr ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมรูปภาพจากทั่วทุกมุมโลก สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้ nano search-flickr.sh #!/bin/bash QUERYSTRING="http://www.flickr.com/photos/davenportuniversity/sets/72157629564160622/" wget $QUERYSTRING --output-document flickr.out COUNT=1 cat flickr.out | ...
Read More
วิธีการเขียน shell script เพื่อดึงรูปภาพจากเว็บไซต์ของ google สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง wget เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพมาจากเว็บไซต์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องแปลงข้อมูลที่ได้จากการค้นหาให้อยู่ในรูปแบบ (Format) ที่ถูกต้องเสียก่อน $ sudo nano search-image.sh #!/bin/bash $QUERYSTRING=”david” chk=”wget -e robots=off ...
Read More
Basic Shell Script Shell-script Tutorial 01 Shell-script Tutorial 02 Shell-script Tutorial 03 Shell-script Tutorial 04 Shell-script Tutorial 05 Shell-script Tutorial ...
Read More
Requirements - Linux Tutorial - Basic Python Introduction to Python Program Control Flows and Functions Arguments and Functions $ python ...
Read More