นิสิตฝึกงานบริษัท Onetwogold Intergroup

8 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ, อาจารย์ธนันชัย คำเกตุ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มานิเทศและตรวจเยียม เพื่อดูผลการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน *** ผลการฝึกงาน - ช่วงที่ 1 เป็นช่วงการปรับตัว. เป็นช่วงการปรับตัวของนักศึกษาเนื่องจากตอนเรียนต้องเรียนแบบกว้างคือรู้ทุกอย่าง แต่ตอนทำงานจริงต้องรู้แบบลึก จึงต้องทำการทดสอบให้งานหลากหลาย เพื่อให้คนพบว่าแต่ละคนชอบแบบไหน ...
Read More

อบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Python

อบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Python ให้นิสิต ปริญญาโท MITT เอกสารประกอบการอบรม Tutorial – Basic Python Introduction to Python Program Control Flows and Functions Arguments and ...
Read More

Newsletter จาก Aware Academy จังหวัดเชียงใหม่

อรรถวิท "การที่ผมได้เข้าร่วม Aware Academy เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผม เพราะ Aware Academy ทำให้ผมได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้ในมหาลัยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และยังมีอีกหลายสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Software TEsting, Software Development รวมไปถึงทักษะต่างๆ ที่ต้องนำไปใช้ในการทำงานจริง จากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ ...
Read More

นิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา มีนาคม 2560

จากที่ไปดูงานมา 4 สถานที่ ขอรวบรวมคร่าวๆ ดังนี้ #NECTEC เน้นเรื่องการใช้ platform ของเขา โดยนิสิตได้เรียนรู้การใช้งาน chatBot โดยการสร้างโดเมนที่เด็กๆ สนใจ เช่น นักร้องเกาหลี รีวิวความงาม และอาหารการกิน โดย chatBot นั้นใช้ของ ...
Read More

ร่วมงาน NSC 2017

ร่วมงาน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017 ณ แฟชันไอซ์แลนด์ กรุงเทพฯ ...
Read More

รับทุนสนับสนุนงาน NSC2017

เป้ เทิง จิตต์&แก้ว รับทุนสนับสนุนงาน NSC2017 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
Read More