วิธีการเขียน shell script อย่างง่ายเพื่อดึงรูปภาพจาก flickr

วิธีการเขียน shell script อย่างง่ายเพื่อดึงรูปภาพจาก flickr

วิธีการเขียน shell script เพื่อโหลดรูปภาพจากเว็บไซต์ flickr ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมรูปภาพจากทั่วทุกมุมโลก สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้ nano search-flickr.sh เพื่อเขียนโปรแกรมเสร็จให้กด CTRL+O เพื่อบันทึกไฟล์ แล้วกด CTRL+X เพื่อออกจากโปรแกรมและบันทึกไฟล์ จากนั้นทำการเรียกใช้โดย ...
Read More
วิธีการเขียน shell script เพื่อดึงรูปภาพจาก google

วิธีการเขียน shell script เพื่อดึงรูปภาพจาก google

วิธีการเขียน shell script เพื่อดึงรูปภาพจากเว็บไซต์ของ google สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง wget เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพมาจากเว็บไซต์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องแปลงข้อมูลที่ได้จากการค้นหาให้อยู่ในรูปแบบ (Format) ที่ถูกต้องเสียก่อน $ sudo nano search-image.sh   เมื่อพิมพ์คำสั่งต่างๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยให้กดปุ่ม CTRL+O และ CTRL+X เพื่อ save และออกจากโปรแกรม nano จากนั้นให้พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ $ chmod +x search-image.sh $ ./search-image.sh แค่นี้รูปภาพที่มี keyword คำว่า "david" ก็จะถูกบันทึกอยู่ใน directory เรียบร้อย     cr. http://stackoverflow.com/questions/27909521/download-images-from-google-with-command-line https://adrienbailly.wordpress.com/2009/10/05/automatic-download-of-images-with-google-images/...
Read More
หัดเขียน Shell Script

หัดเขียน Shell Script

Basic Shell Script Shell-script Tutorial 01 Shell-script Tutorial 02 Shell-script Tutorial 03 Shell-script Tutorial 04 Shell-script Tutorial 05 Shell-script Tutorial 06 Shell-script Tutorial 07 $ find -name "*.txt" ./.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-22.4.24/setuptools-20.3-py2.7.egg/EGG-INFO/top_level.txt ./.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-22.4.24/setuptools-20.3-py2.7.egg/EGG-INFO/entry_points.txt ./.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-22.4.24/setuptools-20.3-py2.7.egg/EGG-INFO/dependency_links.txt find: ‘./.gvfs’: Permission denied ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/ScintillaLicense.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/sp/fb/license.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/exporters/html5/tools/pngnqi/README.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/exporters/html5/tools/pngcrush/license.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/exporters/html5/plugins/admob/license.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/EULA.txt...
Read More