The basic IoT using Raspberry Pi and coding with Python programming course

The basic IoT using Raspberry Pi and coding with Python programming course

The basic IoT using Raspberry Pi and coding with Python programming เป็นหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อควบคุมการทำงานของบอร์ด Raspberry Pi เพื่อสร้างเป็นชิ้นงานทางด้าน Internet of Things (IoT) โดยมีเนื้อหาดังนี้ เขียนโปรแกรมภาษา Python ขั้นพื้นฐาน ติดตั้งโปรแกรม Linux ลงบน SD Card เพื่อนำไปใช้ใน Raspberry Pi (RPi) สร้าง Web Server เพื่อใช้รับข้อมูลจาก RPi เชื่อมต่ออุปกรณ์และเขียนโปรแกรมควบคุม เช่น PIR เซ็นเซอร์ หลอด LED ตัววัดความชื้น ตัววัดการสั่นสะเทือน และ Ultrasonic เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ใน 1 เซ็ต (Kit) Raspberry Pi Adapter Wire Breadboard   ชุดอุปกรณ์เสริม PIR Sensor Ultrasonic Sensor Soil Moisture Sensor Vibration Sensor Buzzer LED ...
Read More
นิสิตฝึกงานบริษัท Onetwogold Intergroup

นิสิตฝึกงานบริษัท Onetwogold Intergroup

8 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ, อาจารย์ธนันชัย คำเกตุ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มานิเทศและตรวจเยียม เพื่อดูผลการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน *** ผลการฝึกงาน - ช่วงที่ 1 เป็นช่วงการปรับตัว. เป็นช่วงการปรับตัวของนักศึกษาเนื่องจากตอนเรียนต้องเรียนแบบกว้างคือรู้ทุกอย่าง แต่ตอนทำงานจริงต้องรู้แบบลึก จึงต้องทำการทดสอบให้งานหลากหลาย เพื่อให้คนพบว่าแต่ละคนชอบแบบไหน - ช่วงที่ 2 เป็นช่วงให้พัฒนางานเฉพาะทาง. ได้ดำเนินการมอบหมายงานเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม( Web Application, Mobile Application)กับทีมนักพัฒนาโดยใช้ Project เดียวกัน. จะเห็นผลของการทำงานแตกต่างแต่เป็นระบบเดียวกัน และรู้จักการทำงานเป็นทีม ได้เสริมเรื่องการพัฒนางานแบบ OOA, OOD และ MVC - ช่วงที่ 3 เป็นช่วงนำเสนอผลงาน. ให้ทำการนำเสนอผลงานและสอนการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดนั้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริงหรือไม่ *** สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้คือเป้าหมาย แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นคือให้ผู้ใช้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก่อน เราจะไม่คิดแทนผู้ใช้มากเกินไป *** *** ข้อเสนอแนะจากอาจารย์นิเทศ - การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหารองค์กร - การร่วมมือในระดับต่อไป *** ขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจทางทีมงานครับ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Onetwogold Intergroup Company Limited Donora Hospaid CtarLink Cchool Node-FS ThinkBoxs ข้อมูลจาก: https://www.facebook.com/pg/12goldintergroup/photos/?tab=album&album_id=1836126313086319 ...
Read More
Newsletter จาก Aware Academy จังหวัดเชียงใหม่

Newsletter จาก Aware Academy จังหวัดเชียงใหม่

อรรถวิท "การที่ผมได้เข้าร่วม Aware Academy เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผม เพราะ Aware Academy ทำให้ผมได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้ในมหาลัยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และยังมีอีกหลายสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Software TEsting, Software Development รวมไปถึงทักษะต่างๆ ที่ต้องนำไปใช้ในการทำงานจริง จากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ การที่ได้มาเข้าร่วม Aware Academy เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้ตัวเอง เพราะบางสิ่งเราไม่อาจจะเรียนรู้ได้จากรั้วมหาลัย และมันคุ้มค่าต่อเวลาที่เสียไปในทุกวินาทีจริงๆ" วิทยา "การที่ได้มาฝึกงานที่ Aware Academy เป็นอะไรที่ท้าทายมากสำหรับผม ได้เรียนรู้ ได้สัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อน มีพี่ๆ เพื่อนๆ ใน Aware Academy ที่คอยให้คำปรึกษา และคำแนะนำกับตัวผมอยู่เสมอ การที่ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่นั้นทำให้ผมได้รับรู้ถึงศักยภาพที่ผมมี และมันทำให้ผมอยากที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ สำหรับผมแล้วการได้มาฝึกงานที่ Aware Academy นั้นถือว่าคุ้มค่ามากครับ"" pdf: Newsletter 2017...
Read More
นิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา มีนาคม 2560

นิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา มีนาคม 2560

จากที่ไปดูงานมา 4 สถานที่ ขอรวบรวมคร่าวๆ ดังนี้ #NECTEC เน้นเรื่องการใช้ platform ของเขา โดยนิสิตได้เรียนรู้การใช้งาน chatBot โดยการสร้างโดเมนที่เด็กๆ สนใจ เช่น นักร้องเกาหลี รีวิวความงาม และอาหารการกิน โดย chatBot นั้นใช้ของ Line และ abdul ซึ่งเป็นตัวที่ NECTEC ได้พัฒนาขึ้นมาเอง และจะรับนิสิตฝึกงานแบบสหกิจศึกษา #wiseSoft เน้นเรื่องการฝึกงานของนิสิตในรูปแบบของสหกิจศึกษา โดยได้กำหนดโปรเจคเกี่ยวกับ e-commerce ให้นิสิตได้พัฒนา โดยใช้ภาษา java เป็นหลัก ซึ่งนิสิตได้เรียนรู้สิ่วต่างๆ เช่น thymeleaf, jsp, mvc, spring framework etc. โดยบริษัทได้เขียนโปรแกรมบนมือถือแบบ hybrid โดยใช้ ionic ในการเขียน และเน้นในการทำ prototype ให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการก่อน แล้วจึงจะออกแบบ database #ทรูปลูกปัญญา สามารถรับนิสิตทั้ง ฝึกงานปกติ และสหกิจ โดยนิสิตได้รับโจทย์คือสร้างเกมจับคู่ ซึ่งนิสิตได้เรียนรู้ CI framework, php, xampp ในการสร้างโปรแกรม ในทรูปลูกปัญญา นั้นได้พัฒนา API ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถเขียนโปรแกรมมาดึงข้อมูลไปใช้งานำด้อย่างสะดวก โดยใช้ภาษาและเครื่องมือที่เน้น php, augular.js, json, xml เป็นต้น พี่เลี้ยงได้แนะนำให้นิสิต หัดเขียน cv หรือ resume ให้สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการสมัครงาน และควรมีความรู้เรื่อง algorithm และ pseudo codeให้มากๆ และควรเขียนภาษาให้เป็นและถนัดอย่างน้อยหนึ่งภาษา #andovar เน้นเรื่องของการทำสื่อการสอน หรือเว็บไซต์ ที่สนับสนุนหลากหลายภาษา โดยบริษัทจะต้องทำงานร่วมกับนักภาษา (จากประเทศอื่นๆ) ทำให้นิสิตจะต้องหัดใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร โดยนอสิตได้หัดใช้โปรแกรม storyLine, Lectora และ scrom ซึ่งเป็น platform ที่ใช้ทำสื่อการสอน ...
Read More