Newsletter จาก Aware Academy จังหวัดเชียงใหม่

Newsletter จาก Aware Academy จังหวัดเชียงใหม่

อรรถวิท "การที่ผมได้เข้าร่วม Aware Academy เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผม เพราะ Aware Academy ทำให้ผมได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้ในมหาลัยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และยังมีอีกหลายสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Software TEsting, Software Development รวมไปถึงทักษะต่างๆ ที่ต้องนำไปใช้ในการทำงานจริง จากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ การที่ได้มาเข้าร่วม Aware Academy เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้ตัวเอง เพราะบางสิ่งเราไม่อาจจะเรียนรู้ได้จากรั้วมหาลัย และมันคุ้มค่าต่อเวลาที่เสียไปในทุกวินาทีจริงๆ" วิทยา "การที่ได้มาฝึกงานที่ Aware Academy เป็นอะไรที่ท้าทายมากสำหรับผม ได้เรียนรู้ ได้สัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อน มีพี่ๆ เพื่อนๆ ใน Aware Academy ที่คอยให้คำปรึกษา และคำแนะนำกับตัวผมอยู่เสมอ การที่ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่นั้นทำให้ผมได้รับรู้ถึงศักยภาพที่ผมมี และมันทำให้ผมอยากที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ สำหรับผมแล้วการได้มาฝึกงานที่ Aware Academy นั้นถือว่าคุ้มค่ามากครับ"" pdf: Newsletter 2017...
Read More
นิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา มีนาคม 2560

นิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา มีนาคม 2560

จากที่ไปดูงานมา 4 สถานที่ ขอรวบรวมคร่าวๆ ดังนี้ #NECTEC เน้นเรื่องการใช้ platform ของเขา โดยนิสิตได้เรียนรู้การใช้งาน chatBot โดยการสร้างโดเมนที่เด็กๆ สนใจ เช่น นักร้องเกาหลี รีวิวความงาม และอาหารการกิน โดย chatBot นั้นใช้ของ Line และ abdul ซึ่งเป็นตัวที่ NECTEC ได้พัฒนาขึ้นมาเอง และจะรับนิสิตฝึกงานแบบสหกิจศึกษา #wiseSoft เน้นเรื่องการฝึกงานของนิสิตในรูปแบบของสหกิจศึกษา โดยได้กำหนดโปรเจคเกี่ยวกับ e-commerce ให้นิสิตได้พัฒนา โดยใช้ภาษา java เป็นหลัก ซึ่งนิสิตได้เรียนรู้สิ่วต่างๆ เช่น thymeleaf, jsp, mvc, spring framework etc. โดยบริษัทได้เขียนโปรแกรมบนมือถือแบบ hybrid โดยใช้ ionic ในการเขียน และเน้นในการทำ prototype ให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการก่อน แล้วจึงจะออกแบบ database #ทรูปลูกปัญญา สามารถรับนิสิตทั้ง ฝึกงานปกติ และสหกิจ โดยนิสิตได้รับโจทย์คือสร้างเกมจับคู่ ซึ่งนิสิตได้เรียนรู้ CI framework, php, xampp ในการสร้างโปรแกรม ในทรูปลูกปัญญา นั้นได้พัฒนา API ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถเขียนโปรแกรมมาดึงข้อมูลไปใช้งานำด้อย่างสะดวก โดยใช้ภาษาและเครื่องมือที่เน้น php, augular.js, json, xml เป็นต้น พี่เลี้ยงได้แนะนำให้นิสิต หัดเขียน cv หรือ resume ให้สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการสมัครงาน และควรมีความรู้เรื่อง algorithm และ pseudo codeให้มากๆ และควรเขียนภาษาให้เป็นและถนัดอย่างน้อยหนึ่งภาษา #andovar เน้นเรื่องของการทำสื่อการสอน หรือเว็บไซต์ ที่สนับสนุนหลากหลายภาษา โดยบริษัทจะต้องทำงานร่วมกับนักภาษา (จากประเทศอื่นๆ) ทำให้นิสิตจะต้องหัดใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร โดยนอสิตได้หัดใช้โปรแกรม storyLine, Lectora และ scrom ซึ่งเป็น platform ที่ใช้ทำสื่อการสอน ...
Read More