นิสิตฝึกงานบริษัท Onetwogold Intergroup

นิสิตฝึกงานบริษัท Onetwogold Intergroup

8 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ, อาจารย์ธนันชัย คำเกตุ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มานิเทศและตรวจเยียม เพื่อดูผลการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน *** ผลการฝึกงาน - ช่วงที่ 1 เป็นช่วงการปรับตัว. เป็นช่วงการปรับตัวของนักศึกษาเนื่องจากตอนเรียนต้องเรียนแบบกว้างคือรู้ทุกอย่าง แต่ตอนทำงานจริงต้องรู้แบบลึก จึงต้องทำการทดสอบให้งานหลากหลาย เพื่อให้คนพบว่าแต่ละคนชอบแบบไหน - ช่วงที่ 2 เป็นช่วงให้พัฒนางานเฉพาะทาง. ได้ดำเนินการมอบหมายงานเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม( Web Application, Mobile Application)กับทีมนักพัฒนาโดยใช้ Project เดียวกัน. จะเห็นผลของการทำงานแตกต่างแต่เป็นระบบเดียวกัน และรู้จักการทำงานเป็นทีม ได้เสริมเรื่องการพัฒนางานแบบ OOA, OOD และ MVC - ช่วงที่ 3 เป็นช่วงนำเสนอผลงาน. ให้ทำการนำเสนอผลงานและสอนการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดนั้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริงหรือไม่ *** สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้คือเป้าหมาย แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นคือให้ผู้ใช้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก่อน เราจะไม่คิดแทนผู้ใช้มากเกินไป *** *** ข้อเสนอแนะจากอาจารย์นิเทศ - การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหารองค์กร - การร่วมมือในระดับต่อไป *** ขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจทางทีมงานครับ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Onetwogold Intergroup Company Limited Donora Hospaid CtarLink Cchool Node-FS ThinkBoxs ข้อมูลจาก: https://www.facebook.com/pg/12goldintergroup/photos/?tab=album&album_id=1836126313086319 ...
Read More
ฝึกต่อเซนเซอร์วัดค่าฝุ่น

ฝึกต่อเซนเซอร์วัดค่าฝุ่น

ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเดี่ยว ในการให้คำแนะนำเพื่อต่ออุปกรณ์เซนเซอร์วัดค่าฝุ่นเข้ากับตัว Arduino เป้ ใจสู้มานั่งต่อจนใช้งานได้ ...
Read More
12