วีดีโอ นำเสนอ Proposal เรื่อง การควบคุมโดรนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ

การควบคุมโดรนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ slide ประกอบ ...
Read More

ว่างๆ ก็ไป หมูทอง

เหนื่อยจากงาน เหนื่อยจากเรียนก็ไป หมูทอง ...
Read More

ฝึกทำ Home Automation

อัพเดท ผลงานของเป้ ฝึกทำ IoT ประยุกต์ใช้กับระบบภายในบ้าน ...
Read More