นิสิตฝึกงานบริษัท Onetwogold Intergroup

8 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ, อาจารย์ธนันชัย คำเกตุ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มานิเทศและตรวจเยียม เพื่อดูผลการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน *** ผลการฝึกงาน - ช่วงที่ 1 เป็นช่วงการปรับตัว. เป็นช่วงการปรับตัวของนักศึกษาเนื่องจากตอนเรียนต้องเรียนแบบกว้างคือรู้ทุกอย่าง แต่ตอนทำงานจริงต้องรู้แบบลึก จึงต้องทำการทดสอบให้งานหลากหลาย เพื่อให้คนพบว่าแต่ละคนชอบแบบไหน ...
Read More

MSU Presentation Template

Presentation Template: Download ...
Read More

วีดีโอ นำเสนอ Proposal เรื่อง การควบคุมโดรนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ

การควบคุมโดรนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ slide ประกอบ ...
Read More