The basic IoT using Raspberry Pi and coding with Python programming course

The basic IoT using Raspberry Pi and coding with Python programming course

The basic IoT using Raspberry Pi and coding with Python programming เป็นหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อควบคุมการทำงานของบอร์ด Raspberry Pi เพื่อสร้างเป็นชิ้นงานทางด้าน Internet of Things (IoT) โดยมีเนื้อหาดังนี้ เขียนโปรแกรมภาษา Python ขั้นพื้นฐาน ติดตั้งโปรแกรม Linux ลงบน SD Card เพื่อนำไปใช้ใน Raspberry Pi (RPi) สร้าง Web Server เพื่อใช้รับข้อมูลจาก RPi เชื่อมต่ออุปกรณ์และเขียนโปรแกรมควบคุม เช่น PIR เซ็นเซอร์ หลอด LED ตัววัดความชื้น ตัววัดการสั่นสะเทือน และ Ultrasonic เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ใน 1 เซ็ต (Kit) Raspberry Pi Adapter Wire Breadboard   ชุดอุปกรณ์เสริม PIR Sensor Ultrasonic Sensor Soil Moisture Sensor Vibration Sensor Buzzer LED ...
Read More
การควบคุมโดรนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ

การควบคุมโดรนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ

การควบคุมด้วยการประมวลผลภาพสามารถควบคุมด้วยการค้นหาวัตถุ (Object Detection) โดยวัตถุที่ใช้ในการค้นหาคือใบหน้า (Face Detection) ซึ่งใช้วิธี HaarCascade Classifier ในการค้นหา Project page: http://itproject.it.msu.ac.th/project/drone-detection   ทดสอบการค้นหาลูกบอล ทดสอบการควบคุมด้วยคีย์บอร์ด ...
Read More
Gender recognition using local descriptor and machine learning

Gender recognition using local descriptor and machine learning

การรู้จำเพศชายหญิงโดยใช้คุณลักษณะพิเศษแบบเฉพาะพื้นที่และการเรียนรู้ ของเครื่องจักร    การดำเนินงาน 1 ศึกษาและเรียนรู้งานวิจัยและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการรู้จำเพศชายหญิง ซึ่งประกอบด้วยการหาคุณลักษณะพิเศษและการเรียนรู้ของเครื่องจักร 2 พัฒนาเครื่องมือ (Tool) สำหรับค้นหาใบหน้า 3 พัฒนาเครื่องมือสำหรับสร้างคุณลักษณะพิเศษด้วยเทคนิคคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่ 4 พัฒนาระบบการรู้จำเพศชายหญิงด้วยเทคนิค Support Vector Machine (SVM) ซึ่งเป็นวิธีการด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร project page: http://itproject.it.msu.ac.th/project/genderrecog/  ...
Read More
นิสิตฝึกงานบริษัท Onetwogold Intergroup

นิสิตฝึกงานบริษัท Onetwogold Intergroup

8 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ, อาจารย์ธนันชัย คำเกตุ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มานิเทศและตรวจเยียม เพื่อดูผลการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน *** ผลการฝึกงาน - ช่วงที่ 1 เป็นช่วงการปรับตัว. เป็นช่วงการปรับตัวของนักศึกษาเนื่องจากตอนเรียนต้องเรียนแบบกว้างคือรู้ทุกอย่าง แต่ตอนทำงานจริงต้องรู้แบบลึก จึงต้องทำการทดสอบให้งานหลากหลาย เพื่อให้คนพบว่าแต่ละคนชอบแบบไหน - ช่วงที่ 2 เป็นช่วงให้พัฒนางานเฉพาะทาง. ได้ดำเนินการมอบหมายงานเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม( Web Application, Mobile Application)กับทีมนักพัฒนาโดยใช้ Project เดียวกัน. จะเห็นผลของการทำงานแตกต่างแต่เป็นระบบเดียวกัน และรู้จักการทำงานเป็นทีม ได้เสริมเรื่องการพัฒนางานแบบ OOA, OOD และ MVC - ช่วงที่ 3 เป็นช่วงนำเสนอผลงาน. ให้ทำการนำเสนอผลงานและสอนการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดนั้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริงหรือไม่ *** สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้คือเป้าหมาย แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นคือให้ผู้ใช้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก่อน เราจะไม่คิดแทนผู้ใช้มากเกินไป *** *** ข้อเสนอแนะจากอาจารย์นิเทศ - การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหารองค์กร - การร่วมมือในระดับต่อไป *** ขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจทางทีมงานครับ สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Onetwogold Intergroup Company Limited Donora Hospaid CtarLink Cchool Node-FS ThinkBoxs ข้อมูลจาก: https://www.facebook.com/pg/12goldintergroup/photos/?tab=album&album_id=1836126313086319 ...
Read More
วิธีการเขียน shell script อย่างง่ายเพื่อดึงรูปภาพจาก flickr

วิธีการเขียน shell script อย่างง่ายเพื่อดึงรูปภาพจาก flickr

วิธีการเขียน shell script เพื่อโหลดรูปภาพจากเว็บไซต์ flickr ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมรูปภาพจากทั่วทุกมุมโลก สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้ nano search-flickr.sh เพื่อเขียนโปรแกรมเสร็จให้กด CTRL+O เพื่อบันทึกไฟล์ แล้วกด CTRL+X เพื่อออกจากโปรแกรมและบันทึกไฟล์ จากนั้นทำการเรียกใช้โดย ...
Read More
Newsletter จาก Aware Academy จังหวัดเชียงใหม่

Newsletter จาก Aware Academy จังหวัดเชียงใหม่

อรรถวิท "การที่ผมได้เข้าร่วม Aware Academy เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผม เพราะ Aware Academy ทำให้ผมได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้ในมหาลัยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และยังมีอีกหลายสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Software TEsting, Software Development รวมไปถึงทักษะต่างๆ ที่ต้องนำไปใช้ในการทำงานจริง จากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ การที่ได้มาเข้าร่วม Aware Academy เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้ตัวเอง เพราะบางสิ่งเราไม่อาจจะเรียนรู้ได้จากรั้วมหาลัย และมันคุ้มค่าต่อเวลาที่เสียไปในทุกวินาทีจริงๆ" วิทยา "การที่ได้มาฝึกงานที่ Aware Academy เป็นอะไรที่ท้าทายมากสำหรับผม ได้เรียนรู้ ได้สัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อน มีพี่ๆ เพื่อนๆ ใน Aware Academy ที่คอยให้คำปรึกษา และคำแนะนำกับตัวผมอยู่เสมอ การที่ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่นั้นทำให้ผมได้รับรู้ถึงศักยภาพที่ผมมี และมันทำให้ผมอยากที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ สำหรับผมแล้วการได้มาฝึกงานที่ Aware Academy นั้นถือว่าคุ้มค่ามากครับ"" pdf: Newsletter 2017...
Read More
วิธีการเขียน shell script เพื่อดึงรูปภาพจาก google

วิธีการเขียน shell script เพื่อดึงรูปภาพจาก google

วิธีการเขียน shell script เพื่อดึงรูปภาพจากเว็บไซต์ของ google สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง wget เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพมาจากเว็บไซต์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องแปลงข้อมูลที่ได้จากการค้นหาให้อยู่ในรูปแบบ (Format) ที่ถูกต้องเสียก่อน $ sudo nano search-image.sh   เมื่อพิมพ์คำสั่งต่างๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยให้กดปุ่ม CTRL+O และ CTRL+X เพื่อ save และออกจากโปรแกรม nano จากนั้นให้พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ $ chmod +x search-image.sh $ ./search-image.sh แค่นี้รูปภาพที่มี keyword คำว่า "david" ก็จะถูกบันทึกอยู่ใน directory เรียบร้อย     cr. http://stackoverflow.com/questions/27909521/download-images-from-google-with-command-line https://adrienbailly.wordpress.com/2009/10/05/automatic-download-of-images-with-google-images/...
Read More