วิธีการเขียน shell script อย่างง่ายเพื่อดึงรูปภาพจาก flickr

วิธีการเขียน shell script อย่างง่ายเพื่อดึงรูปภาพจาก flickr

วิธีการเขียน shell script เพื่อโหลดรูปภาพจากเว็บไซต์ flickr ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมรูปภาพจากทั่วทุกมุมโลก สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้ nano search-flickr.sh เพื่อเขียนโปรแกรมเสร็จให้กด CTRL+O เพื่อบันทึกไฟล์ แล้วกด CTRL+X เพื่อออกจากโปรแกรมและบันทึกไฟล์ จากนั้นทำการเรียกใช้โดย ...
Read More
Newsletter จาก Aware Academy จังหวัดเชียงใหม่

Newsletter จาก Aware Academy จังหวัดเชียงใหม่

อรรถวิท "การที่ผมได้เข้าร่วม Aware Academy เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผม เพราะ Aware Academy ทำให้ผมได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้ในมหาลัยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และยังมีอีกหลายสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Software TEsting, Software Development รวมไปถึงทักษะต่างๆ ที่ต้องนำไปใช้ในการทำงานจริง จากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ การที่ได้มาเข้าร่วม Aware Academy เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้ตัวเอง เพราะบางสิ่งเราไม่อาจจะเรียนรู้ได้จากรั้วมหาลัย และมันคุ้มค่าต่อเวลาที่เสียไปในทุกวินาทีจริงๆ" วิทยา "การที่ได้มาฝึกงานที่ Aware Academy เป็นอะไรที่ท้าทายมากสำหรับผม ได้เรียนรู้ ได้สัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อน มีพี่ๆ เพื่อนๆ ใน Aware Academy ที่คอยให้คำปรึกษา และคำแนะนำกับตัวผมอยู่เสมอ การที่ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่นั้นทำให้ผมได้รับรู้ถึงศักยภาพที่ผมมี และมันทำให้ผมอยากที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ สำหรับผมแล้วการได้มาฝึกงานที่ Aware Academy นั้นถือว่าคุ้มค่ามากครับ"" pdf: Newsletter 2017...
Read More
วิธีการเขียน shell script เพื่อดึงรูปภาพจาก google

วิธีการเขียน shell script เพื่อดึงรูปภาพจาก google

วิธีการเขียน shell script เพื่อดึงรูปภาพจากเว็บไซต์ของ google สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง wget เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพมาจากเว็บไซต์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องแปลงข้อมูลที่ได้จากการค้นหาให้อยู่ในรูปแบบ (Format) ที่ถูกต้องเสียก่อน $ sudo nano search-image.sh   เมื่อพิมพ์คำสั่งต่างๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยให้กดปุ่ม CTRL+O และ CTRL+X เพื่อ save และออกจากโปรแกรม nano จากนั้นให้พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ $ chmod +x search-image.sh $ ./search-image.sh แค่นี้รูปภาพที่มี keyword คำว่า "david" ก็จะถูกบันทึกอยู่ใน directory เรียบร้อย     cr. http://stackoverflow.com/questions/27909521/download-images-from-google-with-command-line https://adrienbailly.wordpress.com/2009/10/05/automatic-download-of-images-with-google-images/...
Read More
หัดเขียน Shell Script

หัดเขียน Shell Script

Basic Shell Script Shell-script Tutorial 01 Shell-script Tutorial 02 Shell-script Tutorial 03 Shell-script Tutorial 04 Shell-script Tutorial 05 Shell-script Tutorial 06 Shell-script Tutorial 07 $ find -name "*.txt" ./.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-22.4.24/setuptools-20.3-py2.7.egg/EGG-INFO/top_level.txt ./.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-22.4.24/setuptools-20.3-py2.7.egg/EGG-INFO/entry_points.txt ./.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-22.4.24/setuptools-20.3-py2.7.egg/EGG-INFO/dependency_links.txt find: ‘./.gvfs’: Permission denied ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/ScintillaLicense.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/sp/fb/license.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/exporters/html5/tools/pngnqi/README.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/exporters/html5/tools/pngcrush/license.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/exporters/html5/plugins/admob/license.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/EULA.txt...
Read More
12