อรรถวิท “การที่ผมได้เข้าร่วม Aware Academy เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผม เพราะ Aware Academy ทำให้ผมได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้ในมหาลัยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และยังมีอีกหลายสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Software TEsting, Software Development รวมไปถึงทักษะต่างๆ ที่ต้องนำไปใช้ในการทำงานจริง จากพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ การที่ได้มาเข้าร่วม Aware Academy เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้ตัวเอง เพราะบางสิ่งเราไม่อาจจะเรียนรู้ได้จากรั้วมหาลัย และมันคุ้มค่าต่อเวลาที่เสียไปในทุกวินาทีจริงๆ”

วิทยา “การที่ได้มาฝึกงานที่ Aware Academy เป็นอะไรที่ท้าทายมากสำหรับผม ได้เรียนรู้ ได้สัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อน มีพี่ๆ เพื่อนๆ ใน Aware Academy ที่คอยให้คำปรึกษา และคำแนะนำกับตัวผมอยู่เสมอ การที่ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่นั้นทำให้ผมได้รับรู้ถึงศักยภาพที่ผมมี และมันทำให้ผมอยากที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ สำหรับผมแล้วการได้มาฝึกงานที่ Aware Academy นั้นถือว่าคุ้มค่ามากครับ””

pdf: Newsletter 2017