ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเดี่ยว ในการให้คำแนะนำเพื่อต่ออุปกรณ์เซนเซอร์วัดค่าฝุ่นเข้ากับตัว Arduino
เป้ ใจสู้มานั่งต่อจนใช้งานได้