ร่วมงาน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017
ณ แฟชันไอซ์แลนด์ กรุงเทพฯ